Ochrona środowiska

Przez dziesiątki lat wszystkie działania W&H były prowadzone z poszanowaniem środowiska i odpowiedzialnością za przyszłość. Zapewnienie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska wspomaga też pogoń za lepszymi rozwiązaniami dla naszych klientów.

Ochrona środowiska