EliSafe etikettskrivare

Skapar en länk till patientjournalen

EliSafe etikettskrivare är ett snabbt och enkelt hjälpmedel för att koppla ihop autoklaveringscykeln och de instrument som använts för varje patient. Etikettskrivaren ansluts till autoklav. Streckkodsetiketter printas endast om autoklaveringscykeln har slutförts med godkänt resultat.

Sterilisering, Hygien & Skötsel

Sterilisering, Hygien & Skötsel

Systemöversikt

 • Förpackade instrument

  EliSafe –
  spårbarhet på ett enkelt sätt

  Streckkodsetiketter kan printas automatiskt eller manuellt.

  Etiketterna klistras på den sterila förpackningen till instrumentet innan den läggs undan för förvaring.

  EliSafe etikettskrivare minskar arbetsbelastning och minimerar risken för fel.

  Fördelar i korthet

  • EliSafe etikettskrivare är kopplad direkt till autoklaven
  • Alla EliSafe valmöjligheter styrs direkt via autoklavens display. Det är alltså inte nödvändigt att koppla den till en dator.
  • Streckkodsläsaren är kompatibel med alla datorer och all dentalprogramvara
  Etiketter skrivs endast ut om autoklaveringprocessen har slutförts med godkänt resultat

  Etiketter skrivs endast ut efter avslutad och godkänd autoklaveringsprocess

  När steriliseringscykeln för instrumenten har slutförts med godkänt resultat kan du skriva ut etiketterna, antingen automatiskt eller manuellt. Detta gör att arbetsbelastningen minskas och risken för fel minimeras.
  //a.storyblok.com/f/45617/eb20fed087/lisasafe-sterilization-cycle_neu.png
  På etiketterna kan du utläsa information om de autoklaverade instrumenten

  Information på streckkodsetiketter  EliSafe etiketter innehåller all information som behövs för att koppla ihop autoklaverade instrument med patientjournalen:

  > Autoklav serienummer
  > Nummer på steriliseringscykel
  > Steriliseringsdatum
  > Utgångsdatum för de förpackade instrumenten

  Om du redan använder den nya Lisa 500 autoklav med "frisläpp gods" möjligheten, så visas även namnet på den som frisläppt lasten på etiketten.

  //a.storyblok.com/f/45617/1d9440bf1e/lisasafe-barcode-label.png
  Streckkodsetiketten är en enkel koppling till patientjournalen

  En länk till patientjournalen

  > De tryckta streckkodsetiketterna klistras på förpackningen till det autoklaverade godset innan de läggs undan för förvaring. > När godset tas fram från lagringen av sterilt gods är det enkelt att scanna etiketten till patientjournalen.

  > Alternativt kan du ta etiketten från den öppna förpackningen och klistra fast det på patientkortet.
  //a.storyblok.com/f/45617/a3707e12b4/lisasafe-patient-file.png

  Steg 1: EliSafe etikettskrivare

  LisaSafe etikettskrivare

  Välj LisaSafe anslutningsset efter
  vilken autoklavmodell du har

  LisaSafe
  REF 19721100

  EliSafe etikettskrivare

  Etikettskrivare
  REF 19721109

  Steg 2: EliSafe anslutningsset

  LisaSafe anslutningsset för Lisa 500 och Lina Pro

  Seriell anslutningskabel, 1 rulle med 2100 etiketter, 1 vax/hartsband och en hardware dongle

  för Lisa 500 och Lina Pro
  REF 19721102


  EliSafe anslutningsset för Lisa, Lara och Lina

  USB kabel, 1 rulle med 2100 etiketter, 1 vax/hartsband, aktiveringskodinstruktioner

  för Lisa, Lara och Lina
  REF 19721123


  Steg 3: Streckkodsläsare

  Streckkodsscanner

  Streckkods-
  scanner

  REF 19721132


  Download Area

  FAQ

  Ladda ner