LisaSafe etikettskrivare

Skapar en länk till patientjournalen

LisaSafe etikettskrivare är ett snabbt och enkelt hjälpmedel för att koppla
ihop autoklaveringscykeln och de instrument som använts för varje patient.

Etikettskrivaren ansluts till Lisa klass B autoklav. Streckkodsetiketter
printas endast om autoklaveringscykeln har slutförts med
godkänt resultat.Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
W&H IMPEX INC.

Hitta depå

din dentaldepå
N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada

W&H IMPEX INC.

  • 6490 Hawthorne Drive, N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada