Assistina 301 plus

Система за поддръжка на инструментите

Автоматичната поддръжка на инструментите има явни предимства за правилното почистване и смазване, както и за перфектното функциониране и дългия живот на стоматологичните инструменти. Така е лесно, безопасно и икономично.

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Преглед на системата