Легална информация / Защита на данните

Отговорност за съдържанието*

"ВЕ и ХА България" ЕООД

 • ул. Свиленица 14
 • 1463 София
 • България

ИН по ДОПК: 831262097
Софийски градски съд, Ф.Д. 1386/1995
Търговски регистър при Агенцията по вписванията

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителна Агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването
рег. № IV-Р-Т/МИ-157/03.12.2007 г.

Управител: Маргарита Тотева

EN ISO 9001:2008

Последна актуализация: 25.03.2020

Юридическа нота

Цялото съдържание на уебсайта, включително художественото оформление и структурата, е защитено от авторско право. Копирането или разпространението на части от сайта, в частност текст, части от текст, илюстрационни материали или графични илюстрации, изисква предварително писмено разрешение от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Неправомерната употреба може да доведе до злепоставяне на търговската марка, нарушаване на авторското и други защитни права и до административни и наказателни процедури. Абсолютно забранено е използването на съдържанието на уебсайта по начин, който представлява злепоставяне на търговската марка, нарушение на авторското и други защитни права.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH се стреми да осигурява постоянна актуализация и мониторинг на съдържанието на сайта. Въпреки това, не се поема отговорност за пълнотата, вярността и актуалността на съдържанието. Същото се отнася и до препратките към други уебсайтове чрез хиперлинк. Всички връзки към такива сайтове остават отговорност на потребителя.

Декларация за защита на личните данни

1) Отговаря за обработката на данни
"ВЕ и ХА България" ЕООД
ул. Свиленица 14
1463 София
България

отговаря за обработката на личните данни, описани по-долу.


2) За какво се използват Вашите лични данни?
Ние събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни само с Ваше съгласие за изпълнение на договор или преддоговорни мерки, за целите на нашите законни интереси или ако съществува законово задължение или разрешение.

Ако Вашето съгласие се изисква за обработка и/или използване на Вашите данни, ние правим това само след получаване на изричната Ви оторизация. С Вашето съгласие потвърждавате, че сте навършили 16 години или имате разрешение от Вашия законен настойник. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Вашите данни се съхраняват само в персонализирана форма толкова дълго, колкото се изисква за целта, за която се обработват или до изтичане на съответните гаранции, експлоатационни гаранционни срокове, ограничения или периода на законовото задържане.


2.1) Използване за изпълнение на договор (Член 6(1)(б) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Вашите лични данни, които сте предоставили за целите на изпълнение на договор (напр. договор за продажба или услуга), по специално Вашето име, адрес, телефонен номер и банкови данни - които се изискват само за изпълнение на съществуващите договорни отношения - се събират и обработват въз основа на законови права за изпълнение на договора. Ако данните, необходими за сключване на договора не бъдат предоставени, договорът не може да бъде сключен.


2.2) Използване за маркетингови цели
Вашите данни ще бъдат използвани само за маркетингови цели, особено по отношение на предоставянето на рекламна информация по факс, поща, имейл или всяка друга форма на подаване, ако предварително сте предоставили изричното си съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време.


2.2.1) Абониране за Информационен бюлетин (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Личните данни, които сте предоставили при абонамент за Информационния бюлетин на групата на W&H, се използват само, за да Ви бъде изпратен Информационния бюлетин по имейл по персонализиран начин, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин. Вие трябва изрично да сте дали своето съгласие на мейлинга чрез процеса на двойно потвърждаване.


2.2.2) Използване за контакт или запитване за цена (Член 6(1)(б) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Предоставените от Вас лични данни, отнасящи се конкретно до заявка за контакт или запитване за цена се използват само за обработката на тези запитвания, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин. Ние предаваме Вашите данни на трети страни - например, дъщерни фирми от групата на W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми) и отговорните търговски патньори - само ако се изисква за изпълнението на тези задачи.


2.2.3) Използване, свързано с конкурси (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Данните, които сте предоставили в контекста на W&H конкурса се използват само за целите на конкурса, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин.


2.2.4) Абониране за избрани категории и доклади, и видео канал (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Личните данни, които сте предоставили при абонамент за избрани категории в W&H началната страница и видео канала на W&H, се използват само за обработката на тези абонаменти, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин. Ние предаваме Вашите данни на трети страни - например, дъщерни фирми от групата на W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми) и отговорните търговски патньори - само ако се изисква за изпълнението на тези задачи.


2.2.5) Използване, свързано с инструмента за продажби Showpad (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Следната информация може да бъде събрана от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, когато използвате инструмента за продажби Showpad:

 • имейл адрес
 • кликвания върху изпратените линкове
 • вида на разглежданото съдържание
 • продължителност на разглеждането на сесията.

 • Тези данни се събират само с Вашето изрично съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време. Ако сте получили линк към нашия Showpad сайт от някой от нашите търговски партньори, тези данни също ще бъдат препратени на този търговски партньор и могат да бъдат преглеждани от него. Ако не дадете Вашето съгласие, не може да Ви бъде изпратена никаква информация чрез инструмента за продажби Showpad.

  2.2.6) Използване във връзка с инструмента за чат функция FreshChat (Член 6(1)(б) и (е) от Европейския регламент за защита на личните данни)

  Цел/информация:
  Този уебсайт използва софтуер за чат на живо Freshchat от Freshworks Inc. за лична и лесна комуникация с нас. Freshchat използва бисквитки, за да активира функцията за чат, докато посещавате уебсайта и винаги, когато е възможно, да Ви свърже със същия оператор за допълнителни чатове. Събраните данни няма да бъдат използвани за лично идентифициране на потребителя на този уебсайт и не се комбинират с лични данни, отнасящи се до носителя на псевдонима, освен ако личните данни не се предоставят доброволно по време на използването на чата на живо.
  Не сте задължени да предоставяте лични данни. Функцията за чат на живо все още може да се използва, дори ако не предоставите никакви лични данни. Историята на чата се запазва, за да гарантира най-добрата възможна поддръжка.

  Получател:
  Ще споделяме събраните данни за обработка с вътрешни отдели, както и с други свързани компании в групата на W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми) или външни доставчици на услуги, обработващи (например центрове за обаждания) в съответствие с необходимите цели (за лични съвети). В съответствие с член 46 от Европейския регламент за защита на личните данни, стандартните договорни клаузи са договорени като подходящи предпазни мерки с тези доставчици на услуги или доставчиците на услуги са алтернативно или допълнително сертифицирани с EU-U.S. щит за поверителност.

  Заличаване:
  Личните данни ще бъдат изтрити не по-късно от 1 (една) година след провеждането на чата.


  2.3) Използване на данните на кандидата (Член 6(1)(б) от Европейския регламент за защита на личните данни)
  Данните, които ни изпращате по време на процеса на кандидатстване, се събират и използват, за да помогнат за попълването на съответната позиция. Личните данни на кандидата се предоставят само на служители, които съвместно определят кой ще заеме длъжността. Личните данни на кандидата няма да бъдат предоставяни на трети лица или лица, които не участват в процеса по вземане на решения.

  W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH e група от компании и предоставя услуги, свързани с човешки ресурси на други свързани компании, на които могат да бъдат препратени Вашите данни. По-конкретно това са:
  W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria
  FMV GmbH, Gewerbegebiet Nord 1, 5230 Schalchen, Austria.


  2.4) Използване във връзка с ioDent®-Intelligent Service
  Следните лични данни и информация ще бъдат събирани и обработвани от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH за целите на регистрирането на услуги и поддръжка на W&H продукти в процеса на използването на ioDent®-Intelligent Service:

  Имейл адрес
  Име
  Фамилия
  Инициали (Потребителско име от W&H PARTNERnet)
  Продължителност на работа
  Информация за съответните W&H продукти

  Тези данни се събират само с Вашето изрично съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.
  В случай на оттегляне, ioDent®-Intelligent Service не може да се използва.


  2.5) Обработка за целите на нашите законни интереси (Член 6(1)(е) от Европейския регламент за защита на личните данни)
  Обработката на Вашите лични данни въз основа на законен интерес се извършва само в определени ситуации. Ще бъдете информирани в съответната ситуация. Например, ние имаме законен интерес към връзките с обществеността и пресата, представянето на дейностите на нашата компания и увеличаване на разпознаваемостта на нашето име. Това означава, че филмови материали и изображения могат да бъдат създадени на наши собствени избрани събития и публикувани в социалните медийни канали или печатни медии. Имате право да възразите срещу тази обработка по всяко време.


  3) Категории лични данни
  Ние не събиране, обработваме или използваме специални категории лични данни (чувствителни данни). Специалните категории лични данни включват информация, свързана с расов и етнически произход, политически възгледи, религиозни и философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработката на генетични данни, биометрични данни за уникална идентификация на физическото лице, данни за здравословното състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  Ние обработваме само лични данни, които сте предоставили на нашия уебсайт или които сте ни предоставили чрез други канали и използваме само данните, които са необходими за извършване и изпълнение на нашите услуги.

  4) Какви са Вашите права?
  Вие винаги имате право на информация, коригиране, заличаване, ограничаване на обработката, преносимост на данните, отмяна и възражение.
  Ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава законовите разпоредби, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните.
  Ако Вашето съгласие се изисква за обработка и/или използване на Вашите данни, ние правим това само след получаване на изричната Ви оторизация. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време на office.bg@wh.com


  5) Периоди на изтриване
  Ако предоставите Вашето съгласие, ние ще обработваме Вашите данни, докато съответната цел бъде завършена или докато не отмените Вашето съгласие.
  Данните, използвани за изпълнение на договор се съхраняват, докато договорното взаимоотношение е в сила или до изтичане на сроковете за гаранция, експлоатационните гаранционни срокове, ограничения или периода на законовото задържане.

  Данните на кандидатите се съхраняват до шест месеца след като процесът по кандидатстване приключи преди да бъдат изтрити, освен ако не дадете своето изрично съгласие да съхраняваме Вашите данни за кандидатстване в продължение на две години.


  6) Кой има достъп до Вашите лични данни?
  Вашите данни няма да бъдат препращани на трети лица, освен ако това не е необходимо за изпълнение на договорните отношения или преддоговорните мерки, или за отговор на въпроси. В тези случаи Вашите данни се предават на съответните дъщерни фирми от групата на W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми), на отговорните търговски патньори или на нашите доставчици на услуги.


  7) Как защитаваме Вашите лични данни?
  Ние сме взели обширни технически и организационни предпазни мерки, за да защитим Вашите данни от загуба, манипулация или неоторизиран достъп. Ние непрекъснато адаптираме нашите мерки за сигурност към най-новите технологични разработки.

  Информация за "бисквитките"

  Какво са "бисквитките"?
  "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър, когато посещавате някои уебсайтове. На wh.com, ние използваме "бисквитки", за да разберем от какво се интересувате и за да Ви запомним, ако се върнете на нашия уебсайт. Таблицата по-долу показва "бисквитките", които могат да бъдат съхранени на Вашия компютър, докато посещавате wh.com.

  Моля, обърнете внимание, че "бисквитките", които ние използваме не могат да навредят на Вашия компютър. W&H не съхранява лична информация. Ние използваме криптирана информация, събирана от "бисквитките", която да ни помогне да подобрим Вашето време прекарано на нашия уебсайт. Например, те ни помагат да идентифицираме и разрешим възникнали грешки.

  Нашата политика за "бисквитки" - Как wh.com използва "бисквитки"
  За да се възползвате максимално от съдържанието и персонализираните характеристики на wh.com, на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон, е необходимо да приемете "бисквитките" (и често пъти по подразбиране), тъй като ние можем да Ви предоставим някои персонализирани характеристики на този уебсайт само чрез използването на "бисквитки".

  Нашите "бисквитки" не съхраняват лична информация като Вашето име или адрес. Въпреки това, ако решите да ограничите, блокирате или изтриете "бисквитките" от wh.com, или всеки друг уебсайт, Вие можете да използвате Вашия браузър, за да направите това. Всеки браузър е различен, затова проверете в менюто 'Помощ' ('Help') на Вашия текущ браузър (или в ръководството за употреба на Вашия мобилен телефон), за да промените Вашите предпочитания за "бисквитките". Все пак, моля, имайте впредвид, че ако направите това, Вие може да нямате пълен достъп до всички функции на този уебсайт.

  Бисквитките, които не са строго задължителни за използване на уебсайта, както е дефинирано по-горе, изпълняват важни функции. Без тези бисквитки функциите, които позволяват удобно сърфиране на нашия уебсайт като предварително попълнени формуляри, вече няма да бъдат достъпни. Въведените от Вас настройки не могат да бъдат запазени и следователно трябва да бъдат поискани отново на всяка страница. Освен това няма да можем да Ви предоставим персонализирани оферти.

  Ние използваме тези "бисквитки":

  ИМЕ                                      

  ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                

  ВАЛИДНОСТ                                           (КОГА "БИСКВИТКАТА" ЩЕ БЪДЕ ИЗТРИТА ОТ УСТРОЙСТВОТО)         

  cookieHeaderInactive Тази "бисквитка" записва дали лентата с информация е изключена (чрез натискане на бутона 'x'). 1 месец 
  dentistCheck_**** Тази "бисквитка" се използва само на някои wh.com уеб страници и само в страни, където това се изисква от закона. Тази 'бисквитка" записва отговорът на въпроса дали потребителят е лекар по дентална медицина или друг вид служител в денталната индустрия. 1 месец
  whHomeLink Тази "бисквитка" запазва стартовия URL адрес на уеб страницата, която потребителят е избрал. 1 месец
  ASP.NET_SessionId ASP уеб сървър сесия ID. След като сесията на браузъра приключи
  ASPSESSIONID**** ASP уеб сървър сесия ID, която започва с префикса ASPSESSIONID и генериран номер. След като сесията на браузъра приключи
  WT_FPC Тази "бисквитка" се изисква за Webtrends анализи. 10 години
  _ga Тази "бисквитка" се изисква за Google Analytics анализи. 10 години
  AddThis Cookies Следните "бисквитки" са зададени от лентата за споделяне в социалните медии 'Добави това' ('AddThis'): -
  - loc 1 година
  ssc 1 година
  ssh 1 година
  sshs 1 година
  uid 1 година
  uit 1 година
  um 1 година
  uvc 2 месеца
  di2 1 година
  dt 1 година
  _atuvc 1 година
  Web Trends Cookies Следните "бисквитки" са зададени от Webtrends: -
  - ACOOKIE 1 година
  - e_c_l 10 години
  - e_c_s След като сесията на браузъра приключи
  FreshChat Cookies Следните "бисквитки" са зададени от FreshChat:
  pubsub_cookie 1 година
  hop-{{webchat_token}} 1 година
  {{webchat_token}} 1 година
  {{webchat_token}}_{{siteId}} 1 година


  Бисквитки на този уебсайт, които изискват съгласие

  Име Цел Срок на валидност
  (КОГА "БИСКВИТКАТА" ЩЕ БЪДЕ ИЗТРИТА ОТ УСТРОЙСТВОТО)
  Категория
  Facebook Pixel Съхранява бисквитки за ремаркетинг 180 дни Бисквитки за маркетингови цели
  Google Adwords Съхранява бисквитки за ремаркетинг 540 дни Бисквитки за маркетингови цели

  Facebook Pixel:

  Политика за поверителност: https://www.facebook.com/policy/cookies/
  Отказ: https://www.facebook.com/ads/settings

  Google Adwords:

  Политика за поверителност: http://www.policies.google.com/technologies/
  Отказ: http://www.google.com/settings/ads

  Google Analytics
  Този уебсайт се позовава на Google Analytics, услуга за уеб анализи на Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и Ви осигуряват достъп до анализи за лично ползване от този сайт. Информацията от "бисквитките" относно ползването на сайта (вкл. Вашия IP адрес) се прехвърля и съхранява в сървър на Google в САЩ. IP-анонимността е активирана на този уебсайт, при което Вашият IP адрес ще бъде ограничен в зоната на страните-членки на Европейския съюз или други страни от зоната на Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество. Само в изключителни случаи, целият IP адрес ще бъде първо прехвърлен до сървър на Google в САЩ и ограничен там.

  Google ще използва тази информация, за да изчисли обема на работа със сайта, да събере доклади за уеб активността на уеб оператора и да създаде други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Ако е необходимо, и където е разрешено от закона, Google ще пренесе тази информация до трети страни, които ще обработят данните на свой ред.

  При никакви обстоятелства, Google няма да свърже Вашия IP адрес с друга информация в Google. Възможно е изключването на "бисквитките" като направите подходящите настройки на Вашия софтуерен браузър. Все пак, моля, обърнете внимание, че ако направите това, за вбъдеще вероятно няма да разполагате с пълен достъп до всички функции на уебсайта. Вие можете да се откажете от опцията за проследяване от Google Analytics с ефект завбъдеще чрез сваляне и инсталиране на Google Analytics Opt-out Browser Addon на Вашия текущ уеб браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Като алтернатива на браузъра Addon или в браузърите на мобилните устройства, можете да натиснете върху този линк, с цел да се откажете от опцията за проследяване на Google Analytics на тази уеб страница за вбъдеще (отказът се прилага само за браузъра, в който сте направили настройка и в този домейн).

  wh.com инструменти за споделяне ('share')
  Ако споделяте съдържанието на wh.com с приятели чрез социалните мрежи, като Facebook и Twitter, възможно е вие да изпратите "бисквитки" от тези уеб страници. Ние не контролираме настройките на "бисквитки" на трети страни, затова Ви предлагаме да проверите уебсайтовете от трети страни за повече информация за техните "бисквитки" и как да ги управлявате.

  Социални приставки (Social Plugins)
  Нашето присъствие в интернет използва Социални приставки ('Plugins') на социалната мрежа facebook.com, която се управлява от Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ ("Facebook"). Приставките се идентифицират чрез логото на Facebook или думите "Facebook Social Plugins". Ако отворите една от нашите уебстраници, която съдържа приставка от този тип, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставките се изпраща директно на Вашия браузър от Facebook и се свързва в уебстраницата.

  Приставките информират Facebook, че сте отворили съответната страница на нашия уебсайт. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да свърже посещението с Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с приставките, например, ако натиснете бутона "Харесвам" ("Like"), съответната информация ще бъде изпратена директно от Вашия браузър до Facebook и ще бъде съхранена там. За целта и обхвата на съхранението на данни и последваща обработка и употреба на информация от Facebook и Вашите права и възможности за защита на личните данни, моля вижте информацията за защита на личните данни от Facebook. Ако не желаете Facebook да събира информация за Вас от нашите уебсайтове, Вие трябва да излезете от Facebook преди да отворите нашата уеб страница.

  Специални условия за използване на Facebook пиксели и SDK
  Страницата на W&H във Facebook се управлява от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH на техническата платформа на Facebook Ireland Ltd. (“Facebook“).
  По-долу ние предоставяме информация за обработката на данни на страницата на W&H във Facebook от W&H Dental Bürmoos GmbH и Ви насочваме към информацията, която Facebook предоставя във връзка с обработката на лични данни от Facebook.

  Обработка на данни от W&H Dentalwerk Bürmoos:
  Ако сте регистрирани във Facebook, можете да ни изпратите съобщение чрез функцията „Съобщение“. Такива съобщения не се виждат от другите потребители във Facebook. Личните данни, съдържащи се в съобщение, изпратено от Вас до W&H се обработват изключително, за да отговорим на Вашето запитване. Член 6(е) от Европейския регламент за защита на личните данни представлява правното основание за тази обработка. Ако искате да започнете договорни отношения с W&H чрез Вашето запитване, правното основание за тази обработка е Член 6(б) от Европейския регламент за защита на личните данни.
  W&H използва статистическа информация относно използването на страницата на W&H във Facebook, която се предоставя от Facebook чрез функцията “Facebook Insights“.
  Освен обработката на лични данни, описани в този раздел, W&H няма влияние върху обработката на лични данни във връзка с използването на W&H страницата във Facebook. Бихме искали да отбележим, че използването на W&H страницата във Facebook и съответните функции са Ваша отговорност. Това се отнася особено за използването на интерактивните функции (например коментари, споделяния, реакции). Допълнителна информация можете да намерите в следващия раздел „Обработка на данни от Facebook“.

  Обработка на данни от Facebook
  Когато посетите страницата на W&H във Facebook, Facebook събира допълнителна информация, включително Вашия IP адрес, която се изпраща чрез бисквитки на Вашето устройство до Facebook. Тази информация се използва, наред с други цели, за предоставяне на статистическа информация за използването на W&H страницата във Facebook на оператора на W&H страницата във Facebook. Facebook предоставя подробна информация за това на следния линк:
  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
  Политиката на Facebook за „бисквитките“ може да бъде намерена на: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  Данните, събрани за Вас в този контекст, се обработват от Facebook, като по време на процеса могат да бъдат препратени на страни извън Европейския съюз. Facebook описва каква информация получава и как се използва в своята „Политика за данни“, която е достъпна на https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Facebook Pixel
  Този уебсайт използва Facebook Pixel, услуга за анализ на уебсайта от Facebook Ireland Limited, площад Grand Canal 4, Дъблин 2, Ирландия ("Facebook"). За целта сме сключили договор за обработка на договорни данни. Данните могат да бъдат частично прехвърлени в САЩ. Данните се предават в САЩ въз основа на щита за поверителност.
  Когато имате достъп до нашия уебсайт се установява връзка със сървърите на Facebook с помощна на софтуер и данните се прехвърлят към сървърите на Facebook, част от които се намират в САЩ. Facebook Pixel също използва бисквитки, за да съхранява информация за потребителите на уебсайта и за да анализира използването на уебсайта от потребителите на уебсайта.
  Според изявленията на Facebook, Facebook ще използва събраните данни, за да оцени използването на уебсайта, за да състави отчети за дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.
  Facebook може също така да предава тази информация на трети страни, когато това е законово предвидено или когато трети страни обработват тези данни от името на Facebook.
  Подробна информация за обработката на потребителски данни може да бъде намерена в Политиката за данни на Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

  "Бисквитки" от трети страни
  W&H също интегрира съдържание на трети страни в този уебсайт, като например интегрирането на YouTube видеоклипове. Тези доставчици на трети страни могат теоретично да зададат бисквитки, докато посещавате уебсайта на W&H и по този начин да получавате например информация, че сте посетили W&H уебсайт. Моля, посетете уебсайтовете на тези трети страни, за да получите допълнителна информация за това как използват бисквитките. Ако сте решили да не давате или оттеглите съгласието за използване на бисквитки, които изискват съгласие, ще Ви бъдат предоставени само тези функции, за които можем да гарантираме използването без тези бисквитки. Зоните на нашия уебсайт, които потенциално предлагат техническа възможност за интегриране на съдържание на трети страни и по този начин задаване на бисквитки на трети страни, в този случай няма да бъдат достъпни за Вас.

  Допълнителна информация за "бисквитките"
  Ако желаете да научите повече за "бисквитките" по принцип и как да ги управлявате, посетете www.aboutcookies.org, като моля, имайте впредвид, че ние не носим отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

  Ще се радваме да Ви бъдем полезни относно всякакви допълнителни въпроси, които бихте имали във връзка със защитата на вашите данни. Моля изпратете имейл.

  * Информация, съгласно Търговския закон.