Легална информация / Защита на данните

Отговорност за съдържанието*

"ВЕ и ХА България" ЕООД

 • ул. Свиленица 14
 • 1463 София
 • България

ИН по ДОПК: 831262097
Софийски градски съд, Ф.Д. 1386/1995
Търговски регистър при Агенцията по вписванията

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителна Агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването
рег. № IV-Р-Т/МИ-157/03.12.2007 г.

Управител: Маргарита Тотева

EN ISO 9001:2008

Последна актуализация: 21.03.2022

Юридическа нота

Цялото съдържание на уебсайта, включително художественото оформление и структурата, е защитено от авторско право. Копирането или разпространението на части от сайта, в частност текст, части от текст, илюстрационни материали или графични илюстрации, изисква предварително писмено разрешение от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Неправомерната употреба може да доведе до злепоставяне на търговската марка, нарушаване на авторското и други защитни права и до административни и наказателни процедури. Абсолютно забранено е използването на съдържанието на уебсайта по начин, който представлява злепоставяне на търговската марка, нарушение на авторското и други защитни права.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH се стреми да осигурява постоянна актуализация и мониторинг на съдържанието на сайта. Въпреки това, не се поема отговорност за пълнотата, вярността и актуалността на съдържанието. Същото се отнася и до препратките към други уебсайтове чрез хиперлинк. Всички връзки към такива сайтове остават отговорност на потребителя.

Обща политика за поверителност

1) Отговаря за обработката на данни
"ВЕ и ХА България" ЕООД
ул. Свиленица 14
1463 София
България

отговаря за обработката на личните данни, описани по-долу.


2) За какво се използват Вашите лични данни?
Ние събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни само с Ваше съгласие за изпълнение на договор или преддоговорни мерки, за целите на нашите законни интереси или ако съществува законово задължение или разрешение.

Ако Вашето съгласие се изисква за обработка и/или използване на Вашите данни, ние правим това само след получаване на изричната Ви оторизация. С Вашето съгласие потвърждавате, че сте навършили 16 години или имате разрешение от Вашия законен настойник. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Вашите данни се съхраняват само в персонализирана форма толкова дълго, колкото се изисква за целта, за която се обработват или до изтичане на съответните гаранции, експлоатационни гаранционни срокове, ограничения или периода на законовото задържане.

Para o Brasil: Coletamos, processamos e usamos seus dados pessoais somente com seu consentimento e de acordo com as normas brasileiras aplicáveis de proteção de dados (Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD). Para assuntos relacionados a este tema, você poderá entrar em contato conosco a qualquer momento através do e-mail (dataprotection@wh.com)

2.1) Използване за изпълнение на договор (Член 6(1)(б) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Вашите лични данни, които сте предоставили за целите на изпълнение на договор (напр. договор за продажба или услуга), по специално Вашето име, адрес, телефонен номер и банкови данни - които се изискват само за изпълнение на съществуващите договорни отношения - се събират и обработват въз основа на законови права за изпълнение на договора. Ако данните, необходими за сключване на договора не бъдат предоставени, договорът не може да бъде сключен.


2.2) Използване за маркетингови цели
Вашите данни ще бъдат използвани само за маркетингови цели, особено по отношение на предоставянето на рекламна информация по факс, поща, имейл или всяка друга форма на подаване, ако предварително сте предоставили изричното си съгласие. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време.


2.2.1) Абониране за Информационен бюлетин (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Личните данни, които сте предоставили при абонамент за Информационния бюлетин на групата на W&H, (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми) и отговорните търговски патньори се използват само, за да Ви бъде изпратен Информационния бюлетин по имейл по персонализиран начин, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин. Вие трябва изрично да сте дали своето съгласие на мейлинга чрез процеса на двойно потвърждаване.


2.2.2) Използване за контакт или запитване за цена (Член 6(1)(б) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Предоставените от Вас лични данни, отнасящи се конкретно до заявка за контакт или запитване за цена се използват само за обработката на тези запитвания, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин. Ние предаваме Вашите данни на трети страни - например, дъщерни фирми от групата на W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми) и отговорните търговски патньори - само ако се изисква за изпълнението на тези задачи.


2.2.3) Използване, свързано с конкурси (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Данните, които сте предоставили в контекста на W&H конкурса се използват само за целите на конкурса, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин.


2.2.4) Абониране за избрани категории и доклади, и видео канал (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Личните данни, които сте предоставили при абонамент за избрани категории в W&H началната страница и видео канала на W&H, се използват само за обработката на тези абонаменти, освен ако не дадете своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани по друг начин. Ние предаваме Вашите данни на трети страни - например, дъщерни фирми от групата на W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми) и отговорните търговски патньори - само ако се изисква за изпълнението на тези задачи.


2.2.5) Използване, свързано с инструмента за продажби Showpad (Член 6(1)(a) от Европейския регламент за защита на личните данни)
Следната информация може да бъде събрана от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, когато използвате инструмента за продажби Showpad:

 • имейл адрес
 • кликвания върху изпратените линкове
 • вида на разглежданото съдържание
 • продължителност на разглеждането на сесията.

 • Тези данни се събират само с Вашето изрично съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време. Ако сте получили линк към нашия Showpad сайт от някой от нашите търговски партньори, тези данни също ще бъдат препратени на този търговски партньор и могат да бъдат преглеждани от него. Ако не дадете Вашето съгласие, не може да Ви бъде изпратена никаква информация чрез инструмента за продажби Showpad.

  2.2.6) Използване във връзка с инструмента за чат функция FreshChat (Член 6(1)(б) и (е) от Европейския регламент за защита на личните данни)

  Цел/информация:
  Този уебсайт използва софтуер за чат на живо Freshchat от Freshworks Inc. за лична и лесна комуникация с нас. Freshchat използва бисквитки, за да активира функцията за чат, докато посещавате уебсайта и винаги, когато е възможно, да Ви свърже със същия оператор за допълнителни чатове. Събраните данни няма да бъдат използвани за лично идентифициране на потребителя на този уебсайт и не се комбинират с лични данни, отнасящи се до носителя на псевдонима, освен ако личните данни не се предоставят доброволно по време на използването на чата на живо.
  Не сте задължени да предоставяте лични данни. Функцията за чат на живо все още може да се използва, дори ако не предоставите никакви лични данни. Историята на чата се запазва, за да гарантира най-добрата възможна поддръжка.

  Получател:
  Ще споделяме събраните данни за обработка с вътрешни отдели, както и с други свързани компании в групата на W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, Австрия, дъщерни фирми) или външни доставчици на услуги, обработващи (например центрове за обаждания) в съответствие с необходимите цели (за лични съвети). В съответствие с член 46 от Европейския регламент за защита на личните данни, стандартните договорни клаузи са договорени като подходящи предпазни мерки с тези доставчици на услуги или доставчиците на услуги са алтернативно или допълнително сертифицирани с EU-U.S. щит за поверителност.

  Заличаване:
  Личните данни ще бъдат изтрити не по-късно от 1 (една) година след провеждането на чата.


  2.3) Използване на данните на кандидата (Член 6(1)(б) от Европейския регламент за защита на личните данни)
  Данните, които ни изпращате по време на процеса на кандидатстване, се събират и използват, за да помогнат за попълването на съответната позиция. Личните данни на кандидата се предоставят само на служители, които съвместно определят кой ще заеме длъжността. Личните данни на кандидата няма да бъдат предоставяни на трети лица или лица, които не участват в процеса по вземане на решения.

  W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH e група от компании и предоставя услуги, свързани с човешки ресурси на други свързани компании, на които могат да бъдат препратени Вашите данни. По-конкретно това са:
  W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria
  FMV GmbH, Gewerbegebiet Nord 1, 5230 Schalchen, Austria.


  2.4) Използване във връзка с ioDent®-Intelligent Service
  Следните лични данни и информация ще бъдат събирани и обработвани от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH за целите на регистрирането на услуги и поддръжка на W&H продукти в процеса на използването на ioDent®-Intelligent Service:

  Имейл адрес
  Име
  Фамилия
  Инициали (Потребителско име от W&H PARTNERnet)
  Продължителност на работа
  Информация за съответните W&H продукти

  Тези данни се събират само с Вашето изрично съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.
  В случай на оттегляне, ioDent®-Intelligent Service не може да се използва.


  2.5) Обработка за целите на нашите законни интереси (Член 6(1)(е) от Европейския регламент за защита на личните данни)
  Обработката на Вашите лични данни въз основа на законен интерес се извършва само в определени ситуации. Ще бъдете информирани в съответната ситуация. Например, ние имаме законен интерес към връзките с обществеността и пресата, представянето на дейностите на нашата компания и увеличаване на разпознаваемостта на нашето име. Това означава, че филмови материали и изображения могат да бъдат създадени на наши собствени избрани събития и публикувани в социалните медийни канали или печатни медии. Имате право да възразите срещу тази обработка по всяко време.


  3) Категории лични данни
  Ние не събиране, обработваме или използваме специални категории лични данни (чувствителни данни). Специалните категории лични данни включват информация, свързана с расов и етнически произход, политически възгледи, религиозни и философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработката на генетични данни, биометрични данни за уникална идентификация на физическото лице, данни за здравословното състояние или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  Ние обработваме само лични данни, които сте предоставили на нашия уебсайт или които сте ни предоставили чрез други канали и използваме само данните, които са необходими за извършване и изпълнение на нашите услуги.

  "Бисквитки" от трети страни
  W&H също интегрира съдържание на трети страни в този уебсайт, като например интегрирането на YouTube видеоклипове. Тези доставчици на трети страни могат теоретично да зададат бисквитки, докато посещавате уебсайта на W&H и по този начин да получавате например информация, че сте посетили W&H уебсайт. Моля, посетете уебсайтовете на тези трети страни, за да получите допълнителна информация за това как използват бисквитките. Ако сте решили да не давате или оттеглите съгласието за използване на бисквитки, които изискват съгласие, ще Ви бъдат предоставени само тези функции, за които можем да гарантираме използването без тези бисквитки. Зоните на нашия уебсайт, които потенциално предлагат техническа възможност за интегриране на съдържание на трети страни и по този начин задаване на бисквитки на трети страни, в този случай няма да бъдат достъпни за Вас.

  Допълнителна информация за "бисквитките"
  Ако желаете да научите повече за "бисквитките" по принцип и как да ги управлявате, посетете www.aboutcookies.org, като моля, имайте впредвид, че ние не носим отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

  Ще се радваме да Ви бъдем полезни относно всякакви допълнителни въпроси, които бихте имали във връзка със защитата на вашите данни. Моля изпратете имейл.

  * Информация, съгласно Търговския закон.

  Cookie Preferences

  reset or change