Защитни мерки в денталната практика

 • Доброто управление на хигиената е съществена част от ежедневната работа в денталните практики.

  Особено в днешно време фокусът върху хигиенните и защитни мерки за пациентите и персонала се увеличи. Носенето на защитни маски и защотно облекло са две важни мерки за намаляване риска от инфекции в практиката и по време на денталното лечение.

  Възможните рискове и инфекции включват и "аерозолите", отделяни по време на лечение. Правилната защитна екипировка може да помогне за предпазването на пациентите и персонала.

Уебинари

 • Преглед: "Обработка на предпазни маски, ДА, но..." от Кристиан Стемпф

  Пропуснали сте нашия уебинар?

  Няма проблем! Записахме го за Вас!

  "Гледайте отново уебинара тук"

Обработката като стратегия за капацитет

Повторно обработване на маски
Важни препоръки!!!
Предимства
Често задавани въпроси

Във времена като тези ограниченото предлагане на маски за еднократна употреба води до липса на лични предпазни средства и изисква решение за този извънреден период. Понастоящем обработката на маски е често дискутирана тема!

Парната стерилизация вече играе особено важна роля при повторната обработка на медицински изделия и сега се доказа като основен подход за обеззаразяване на маски сред другите методи. Важно е маските да отговарят на изискванията на стандартите, нормите и указанията за оценка на съответствието на страната на произход.

Според последните научни препоръки и доклади след повторна обработка на маски FFP2/ FFP3 (за еднократна употреба), филтърният ефект и дихателната способност се запазват по време на парна стерилизация. Ние се позоваваме на конкретен процес на парна стерилизация, представен в публикация на Технологичния университет в Делфт (2, 3), официални препоръки на австрийските власти (1) и Alberta здравни услуги (4, 5).

Въз основа на отчетения процес на обеззаразяване на маски (2), W&H тества обеззаразяването на FFP2/ FFP3 маски с W&H стерилизатор, за да провери правилното боравене, натоварване и процеса на стерилизация. Парна стерилизация със
121°C цикъл е подходяща за маски FFP2/ FFP3 със и без клапан.

С оптимално зареждане в W&H стерилизатор прибл. 40 до 60 маски могат да бъдат обработени с един цикъл на стерилизация (в зависимост от маските, техния размер и схемата на зареждане). За повторна обработка и безопасна повторна употреба или защитни маски за продължителна употреба, моля, вижте инструкциите за употреба на производителя като основни източници на информация и препоръки.

 • Парна стерилизация на 121°C е подходяща за маски FFP2 и FFP3 със или без клапан. Понастоящем е възможно да се обработят между 40 и 60 маски с един цикъл (в зависимост от размера и схемата на зареждане).
 • Стерилизираните с пара маски могат да бъдат използвани повторно един до пет пъти чрез документацията на стерилизационните цикли върху опаковката. Важно е винаги да се обръщате към инструкциите за употреба на производителя като основни източници на информация за повторна обработка на маските.
 • Преди да използвате вече обработена маска, моля проверете всички компоненти като ластици (връзки), мост за носа и останалата част от материала, за да се гарантира, че не е нанесена вреда, която да повлияе върху качеството на прилягане.
 • Уверете се, че обработените стерилни маски са отделени от маските, които все още не са обработени.
 • Моля, не обезопасявайте използвани, все още влажни маски в затворени контейнери. Това може да доведе до разпространението на бактерии и плесени.
 • Препоръка: Опаковайте маските за стерилизация, за да поддържате стерилността и да избегнете замърсяване по време на боравене и транспортиране.

Във времена като тези, W&H като точка на контакт със 130-годишен опит и ноу-хау в медицинската технология Ви подкрепя в извънредни и иизключителни ситуации:

 • Защита на Вас, Вашите служители и пациенти
 • Намаляване на нарастващите разходи за консумативи
 • Намаляване на разходите по доставки
 • Избягване на високи транспортни разходи
 • Устойчива защита на околната среда

Кой тип маски може да се стерилизира?
FFP2, FFP3, хирургически маски.

Колко често мога да стерилизирам използвани маски?
Стерилизираните с пара маски могат да бъдат използвани повторно един до пет пъти (от документацията на стерилизационните цикли върху опаковката на маските).

Важно е винаги да се обръщате към инструкциите за употреба на производителя като основни източници на информация за повторна обработка на маските.

Как да стерилизирам маските?
Опаковайте маските във фолио за стерилизация и спазвайте схемата за зареждане:

 • Поставете хартиената страна към хартиена страна и трансперантната страна към трансперантна страна.
 • Поставете маските хоризонтално или вертикално в тавичката, за да оптимизирате зареждането.

Колко маски могат да бъдат стерилизирани?
40-60 маски могат да бъдат обработени с един цикъл на стерилизация (в зависимост от размера на маската и схемата на зареждане).

Има ли указания, които трябва да се спазват?
Да, моля, спазвайте следните предпазни мерки при повторна обработка на маските:

 • Дезинфекцирайте ръцете си и сложете чисти ръкавици, за да свалите и закрепите маската (за да избегнете риск от самозаразяване чрез несъзнателно докосване на лицето).
 • Моля, обърнете внимание на правилната схема за зареждане (вижте по-горе).
 • Проверете цялостта и чистотата на маската (визуален преглед). Не обработвайте замърсени маски.
 • Ако маските не бъдат обработени веднага, обезопасете ги в подходящ и добре маркиран контейнер, на сухо място, достъпно само за обучен персонал.
 • Попълнете необходимата документация, за да проследите процеса на повторна обработка.
 • Махнете си ръкавиците и ги изхвърлете правилно. След това извършете щателна дезинфекция.

Свалете: Информационен лист - Обработка на маски

Превенция на инфекциите
с W&H

 • W&H - Решения за управление на превенцията на инфекции (AIMS)

  Стъпка по стъпка през хигиенния работен процес за прекъсване на веригата на заразяване. Благодарение на дългогодишния ни опит като производител на медицински изделия, ние също изградихме подходящо ноу-хау при обработката на дентални инструменти.

  Ние сме отговорни за производството и поддръжката на нашите продукти и нашите продукти са проектирани един за друг...
 • W&H съвет People have priority с W&H
  Във времена като тези трябва да се грижим за себе си и семействата си. Но също така и за нашата апаратура, напр. нашите стерилизатори. Тук имаме ценни съвети как да поддържате Вашия стеризатор при дълъг период на неизползване.

  Ако Вашият стерилизатор няма да се използва най-малко седем дни, моля спазвайте стъпките по-долу:
  • Копирайте всички данни от циклите от Вашата SD карта/ USB устройство.
  • Изключете стерилизатора и отстранете захранващия кабел от контакта.
  • Източете напълно водата от двата резервоара (чиста и мръсна вода).
  • Почистете основния резервоар за вода и изсушете резервоарите с микрофибърна кърпа (с изключение на Lisa MB, отворите на резервоара са твърде малки). Достъп и почистване на резервоарите за вода, вижте видео.
  • Изключете подаването на вода при стерилизатори, захранени със система за автоматично пълнене с вода.
  • Източете няколко литра вода от Multidem след време на престой. Ако качеството на водата не е добро (силна миризма), моля сменете филтъра.
  За да предотвратите заразяване (образуване на водорасли)/ повреда е важно да премахнете всички течности когато апаратът не се експлоатира.
 • People have priority с W&H
  Защитата от инфекции в денталната практика включва преди всичко правилното използване на лични предпазни средства: защитно облекло, ръкавици, предпазни очила, както и защита на устата и носа.

  Защитното облекло предпазва при всички дейности с изключителен риск от инфекции.

  Защитното облекло е за многократна или еднократна употреба в допълнение към обичайното работно облекло. Например, миещи се и подлежащи на дезинфекция гумени престилки за предварително почистване на медицински изделия; или стерилно работно облекло с дълъг ръкав, което е особено подходящо при лечение на потенциално инфектирани пациенти, защото покрива напълно обичайното работно облекло. Стандартното работно облекло не предлага специална защита и трябва да се сменя ежедневно или в случай на видими замърсявания или заразяване. Особено при лечение с аерозоли, съдържащи патогени, настъпва заразяване и е необходима съответната хигиенна подготовка (термична или химиотермична).

  Именно тук влиза в действие универсалната приложимост на стерилизатори клас B: поставете Вашето работно облекло в стерилизатор Lisa - програма Universal 121 за порьозно зареждане - за деактивиране на микроорганизмите!*

  *Използвайте само сухи стерилни предмети, вижте също EN 13795 1-3.
 • Припомняне на знания


  Ние знаем, че Вие винаги осигурявате правилна хигиена и поддръжка в ежедневната си работа (във Вашата практика) и по този начин гарантирате благополучието на пациентите си и Вашето собствено здраве.

  И ние се грижим за Вас и бихме искали да Ви подкрепим по възможно най-добрия начин: с нашето ноу-хау, обслужване и експертиза. Заедно можем да намалим риска от инфекции във Вашата практика в дългосрочен план и в същото време да удължим експлоатационния живот на Вашите инструменти.

  Моля, допринасяйте за Вашата лична защита като използвате лични предпазни средства:
  • носете маска, ръкавици, предпазни очила и предпазни дрехи
  • редовно мийте ръцете си със сапун и топла вода
  • избягвайте да се ръкувате и прегръщате, вместо това се усмихнете
  • използвайте подходящи дезинфектанти за ръце

 • People have priority с W&H
  Топлината, влагата и налягането са постоянните параметри за постигане на желаната ефикасност и осигуряване на хигиенните изисквания за повторна обработка. Цикълът тип S е предназначен при незабавна употреба на Вашите инструменти след стерилизация.

  Цикъл на стерилизация тип S: неопакованите дентални инструменти се стерилизират бързо и сигурно за незабавна повторна употреба чрез стерилизация тип S съгласно инструкциите на производителя. Следователно това е ефективна бариера срещу повторно заразяване и минимализиране на риска от инфекция. Не е подходящ за текстил.

  Масата на зареждане, валидна за всички цикли: независимо от това какъв обем на зареждане може да се постави във Вашия стерилизатор, не трябва да се превишават препоръчаните от производителя стойности. С превишаване на препоръчителната маса на зареждане условията на стерилизация са застрашени.

  Но как още можете да оптимизирате зареждането на Вашия стерилизатор?
  Когато зареждате Вашия стерилизатор, обърнете внимание на класификациите на риска, както и ориентацията на позиционирането в зависимост от ефективността на сушене на стерилните стоки (порьозни, кухи, материали) и на основните видове опаковки, които трябва да позволят на парата да проникне (без слагане на куп или припокриване, хартиеният слой на фолиото трябва да е обърнат нагоре).

  Когато зареждате тарелки със смесени товари се прилага следното правило:
  • Поставете лесното за изсушаване съдържание най-отдолу.
  • Тежките и дълги на размер инструменти се поставят на горните тарелки. Първо неопакованите, а след това по-тежките и опаковани инструменти.
  • Текстът, който показва успешна стерилизация се поставя в средната тарелка.
  И: никога не слагайте текстил и инструменти в една тарелка!

People have priority

 • People have Priority

  W&H предприема мерки за прекъсване на веригата на заразяване. И всеки трябва да вземе участие: моля, допринасяйте за Вашата лична защита, като използвате предпазни средства: маска, ръкавици и предпазни очила.

  Поради настоящата ситуация с Covid-19, обръщаме внимание на значението на хигиенния работен процес. Както знаете, бактериите могат да се предават и чрез замърсени дентални инструменти. От 130 години W&H се ръководи от основния принцип: "People have priority". Бъдете уверени, че Вашето здраве, благосъстоянието на пациентите и разбира се Вашият бизнес са важен мотивиращ фактор за нас.

  Като производител на медицински изделия, наша отговорност е да Ви информираме за най-важните хигиенни мерки. Позовавайки се на нашия дългогодишен опит в обработването на дентални инструменти и на познанията ни за производството на съответните устройства, ще Ви представим стъпка по стъпка хигиенния работен процес. Така Ви предлагаме възможно най-добрата подкрепа в ежедневието на денталната Ви практика, като гарантираме най-доброто обработване и следователно Вашата лична защита.
  People have Priority with W&H
 • Innovative reprocessing
  Прекъсване на веригата на заразяване

  В рамките на следващите седмици ще ви преведем през хигиенния процес, за да осигурите най-доброто обработване на денталните инструменти и следователно Вашата лична защита.
  Какво е верига на заразяване?

  Веригата на заразяване е начинът за предаване на инфекция от един гостоприемник на друг. Това могат да бъдат хора, животни, но и други компоненти на околната среда. Предаването може да се извърши взаимно.

  Веригата се състои от шест различни връзки: първата връзка е патогенът. На второ място е източникът - мястото на размножаване на патогените и огнище на инфекция. Третата връзка е изходът, откъдето чрез кихане или кашляне (инфекция, пренасяна във въздуха) или чрез обмен на други телесни течности, се разпространява заразата.

  Начините на предаване, четвъртата връзка във веригата, се осъществяват косвено чрез докосване на живи същества или замърсени предмети или директно, чрез заразяване с намазка. Тук приемникът отваря вратата за патогена. Това означава, че патогените достигат до следващия чувствителен гостоприемник през лигавицата на очите, устата, носа, храносмилателната система или екскориация. Хората с отслабена имунна система са особено засегнати. (Времето между заразяването и появата на симптомите се нарича инкубационен период).
  Тази верига на инфекция обаче може да бъде прекъсната чрез различни средства. W&H предприема специални мерки за управление на превенцията на инфекциите.

Имате ли нужда от помощ?

Благодарим Ви за Вашето съобщение. Ще Ви отговорим възможно най-бързо.

Грешка! Възникнала е грешка. Моля, опитайте отново.

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept

Запитване за цена ()

{{product.name}}
REF {{product.ref}}
Към запитването за цена

For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

Accept
Мислим, че сте в {{ currentCountry }}