Често задавани въпроси

Често задавани въпроси за W&H продукти и полезни описания на тема хигиена и поддръжка.

Куплунги

Аксесоари

Хирургични наконечници с режещи триони

Измерване стабилността на импланта

 • Osstell IDx (3)
  • Какво означава ISQ?
   Абревизтурата ISQ означава коефициент на стабилност на импланта (Implant Stability Quotient). Това е стойност между 1 и 100 и дава поглед на хирурга за стабилността на импланта след неговото поставяне. С ISQ стойностите, хирургът може да наблюдава остеоинтеграцията.
  • Откъде мога да си купя SmartPeg-ове?
   Моля, свържете се с Вашия W&H партньор.
   Продажбата на SmartPeg-ове ще бъде определена за всяка страна.
   Хирургът ще получи 5 безплатни SmartPeg-а. Ще бъде предоставен ваучер при доставката на продукта.
  • Доказана ли е научно ISQ технологията?
   Osstell ISQ технологията е доказана от над 1400 научни изследвания. Тези изследвания показаха, че торгът и ISQ си взаимодействат.
 • Osstell Beacon (3)
  • Какво означава ISQ?
   Абревизтурата ISQ означава коефициент на стабилност на импланта (Implant Stability Quotient). Това е стойност между 1 и 100 и дава поглед на хирурга за стабилността на импланта след неговото поставяне. С ISQ стойностите, хирургът може да наблюдава остеоинтеграцията.
  • Откъде мога да си купя SmartPeg-ове?
   Моля, свържете се с Вашия W&H партньор.
   Продажбата на SmartPeg-ове ще бъде определена за всяка страна.
   Хирургът ще получи 5 безплатни SmartPeg-а. Ще бъде предоставен ваучер при доставката на продукта.
  • Доказана ли е научно ISQ технологията?
   Osstell ISQ технологията е доказана от над 1400 научни изследвания. Тези изследвания показаха, че торгът и ISQ си взаимодействат.

Безжични апарати

Въздушен скалер

Sendoline апарати

Протетичен мотор за импланти

Електрически микромотори