Накрайници за пиезо скалер

От професионалисти за професионалисти

Усъвършенстваната гама от W&H накрайници за пиезо скалер включва различни накрайници за профилактика и пародонтология, ендодонтия, имплантология и възстановяване & протетика. Накрайниците за пиезо скалери Tigon+, Proxeo Ultra и Pyon 2 са разработени в тясно сътрудничество с крайните потребители. Следователно гамата отговаря на точните изисквания на денталната практика и имплантологията.

 • Пиезо накрайници за Профилактика

  Накрайник 1U / 1UQ / 1US

  • За отстраняване на супрагингивален зъбен камък във всички квадранти
  • Цялото лечение може да се осъществи без смяна на накрайника

  Накрайник 2U / 2UQ / 2US

  • Видимо по-дълъг и тесен накрайник 2U
  • Идеален за работа при постоянни пациенти
  • За фина допълнителна обработка
  • За фино почистване на супрагингивален зъбен камък
  • Отстраняване на плака

  Накрайник 3U / 3UQ / 3US

  • Леко заоблен, а също така тесен и къс
  • За фино почистване на супрагингивалната област
  • Идеален инструмент за почистване на междузъбни пространства

  Накрайник 4U

  • Перфектен за отстраняване на зъбен камък от големи повърхности

  Пиезо накрайници за почистване на импланти

  Накрайник 1I / 1IQ за почистване на импланти

  • Почистване на импланти
  • Както и свързаните с тях супраструктури и възстановявания

  Пиезо накрайници за Пародонтология

  Накрайник 1P / 1PQ / 1PS

  • За отстраняване на конкременти в субгингивалната област
  • Особено подходящ за обработка на дълбоки пародонтални джобове

  Накрайник 3Pr / 3PrQ

  • Извит надясно накрайник за пародонтална обработка
  • Препоръчва се за поддържащо лечение на средни до дълбоки джобове, както и на фуркации

  Накрайник 3PI / 3PIQ

  • Извит наляво накрайник за пародонтална обработка
  • Препоръчва се за поддържащо лечение на средни до дълбоки джобове, както и на фуркации

  Накрайник 4P / 4PQ / 4PS

  • Накрайник с диамантено покритие за почистване на кореновата повърхност

  Накрайник 5Pr / 5PrQ

  • Извит надясно накрайник с диамантено покритие за почистване на кореновата повърхност

  Накрайник 5PI / 5PIQ

  • Извит наляво накрайник с диамантено покритие за почистване на кореновата повърхност

  Накрайник 5P / 5PQ

  • Накрайник с диамантено покритие за обработка на фуркация и конкавитет

  Пиезо накрайници за Възстановяване

  Накрайник 1R

  • За разширяване на фисури

  Накрайник 2R

  • Накрайник с диамантено покритие за препарация на фасети
  • За ясно дефинирани препарационни граници
  • Максимална защита на гингивата и на съседния зъб

  Накрайник 3Rm

  • Накрайник с частично диамантено покритие за финиране на проксимални мезиални крайни участъци на кавитета

  Накрайник 3Rd

  • Накрайник с частично диамантено покритие за финиране на проксимални дистални крайни участъци на кавитета

  Пиезо накрайници за Ендодонтия

  Накрайник 1E / 1ES

  • Нережещ инструмент за ефективно активиране на иригацията в кореновия канал

  Накрайник 2E

  • За латерална термична кондензация на гутаперча

  Накрайник 3E

  • За отстраняване на счупени инструменти от кореновия канал

  Накрайник 4E

  • За препарация на пулпната камера

  Накрайник 5E

  • За отстраняване на канални щифтове чрез вибрация

  Накрайник 6E

  • За отстраняване на канална заплънка и калцификации от кореновия канал

  Download Area

  Видео ръководство

  For a seamless and interactive online experience of our multimedia content (e.g. videos, maps), please accept the storage of the necessary cookies (YouTube, MovingImage - detailed information on these cookies can be found in the imprint/data protection) for marketing purposes.

  Accept
 • Съвместимост на накрайниците с W&H ръкохватки

  Q-връзка*

  W&H/EMS/Mectron

  W&H/NSK/Satelec**

  PB-5 L Q

  PB-5 L

  PA-1 LED

  PB-3

  PB-5 L S

  PB-3 LED S

  PB-3 S

  Tigon+

  X

  X

  Proxeo Ultra

  X

  X

  X

  Pyon 2

  X

  Кит за вграждане

  X

  X

  X

  X

  X

  Накрайниците с Q-връзка (например, 1UQ, 2UQ) са съвместими с PB-5 L Q.
  **  W&H накрайниците със Satelec резба (например, 1US, 2US) са съвместими с W&H ръкохватки PB-5 L S, PB-3 LED S и PB-3 S.
  Забележка: EMS®, Mectron®, NSK® и Satelec® са търговски марки на трети страни, които не са свързани с W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. При работа с накрайници на други производители, потребителят е отговорен за правилното задаване на параметрите на пиезо апарата на W&H.