Пиезо накрайници за ендодонтия

От професионалисти за професионалисти

Подобрената гама от пиезо накрайници на W&H включва различни накрайници за ендодонтия. Гамата от накрайници на W&H за пиезо скалер Tigon+, Tigon и Pyon 2 са разработени в тясно сътрудничество с крайните потребители. По този начин, гамата отговаря на специфичните изисквания на денталната практика.