Piezomed

Невероятно – реже костите като масло. 
Д-р Улрих Фюрст, Специалист по орална хирургия

Новата сила в костната хирургия

Piezomed ви предоставя всички предимства на иновативната ултразвукова технология: високочестотните микровибрации дават възможност за срезове с невероятна прецизност. В допълнение, те осигуряват и така наречения кавитационен ефект за операционната област без почти никакво кървене.

Орална хирургия & Имплантология

Орална хирургия & Имплантология

Преглед на системата