Приложение на PRF в денталната имлантология – презервация на алвеолата и синус лифт


13 април 2019 г., гр. Пловдив


Лектори: Доц. д-р Иван Ченчев, дм и д-р Василена Иванова
Катедра по Орална хирургия, ФДМ, МУ-Пловдив

Кой е Доц. д-р Иван Ченчев, дм

Доц. д-р Иван Ченчев, дм
Доц. д-р Иван Ченчев, дм

Доц. д-р Иван Ченчев, дм завършва Дентална медицина през 1997г. във Факултета по Дентална медицина на Медицински Университет Пловдив. През 1998 г. е избран за асистент в катедрата по Орална и Лицево-челюстна хирургия на ФДМ – Пловдив. От 2017 г. е доцент в катедрата по Орална хирургия на ФДМ – Пловдив. Притежава специалност по Орална хирургия и по Обща дентална медицина. Има участия в множество курсове по орална хирургия и дентална имплантология у нас и в чужбина. Научните интереси на Доц. Ченчев са в областта на оралната хирургия, пародонталната хирургия, пластичната орална хирургия, имплантологията и приложението на биологично активни вещества в оралната хирургия. Има 59 пълнотекстови публикации в български и международни научни списания. Автор е на монография „Приложение на богатия на тромбоцити фибрин /PRF/ в оралната хирургия“ и е съавтор на учебник по Орална хирургия за студенти по дентална медицина под редакцията на проф. Димитър Атанасов. Член е на Българско научно дружество по Дентална медицина, Съюз на Учените в България и Български Зъболекарски Съюз и International Association for Dental Research (IADR).

ПРОГРАМА

Пълна програма на курса


09:30 – 10:00 Регистрация

10:00 – 13:00 Теоретична част

Запознаване с богатия на тромбоцити фибрин (PRF)

 • Биологични качества
 • Класификация на видовете PRF

  Приготвяне на различни видове PRF
 • Апаратура, консумативи и инструменти
  - центрофуги,
  - видове епруветки,
  - PRF Box
 • Венепункция – правила, инструменти, техника
 • Протоколи за центрофугиране
 • Изготвяне на фибринов съсирек/ мембрана/ фибринова тапа
 • Приготвяне на “sticky bone”

  Приложение на PRF за презервация на постекстракционни алвеоли
 • Цел и показания
 • Методи и материали за презервация на алвеолата
 • Техники на презервация на алвеолата с PRF
  - самостоятелно приложение на PRF
  - в комбинация с костозаместващи материали
  - използване на PRF като изолираща мембрана
  - техники на зашиване на презервирани алвеоли с PRF

  Поставяне на импланти след презервация с PRF
 • Изследване на пациентите и планиране на лечението с дентални импланти
  - информирано съгласие
  - предоперативна клинична и рентгенологична диагностика (визуализация и дискусия по CBCT)
  - изготвяне на план за лечение на пациента – хирургичен и протетичен
  - избор на подходящ по размери имплант
  - основни принципи при поставяне на дентални импланти в презервирани алвеоли
  - представяне на имплантологичната система A.B-Dental - Israel

  Използване на PRF при процедури за повдигане на пода на максиларния синус
 • Показания и противопоказания
 • Инструменти и апаратура за синус лифт
 • Обезболяване и подготовка на болния
 • Техника на крестален (закрит) синус лифт с използване на PRF като самостоятелен графтен материал
 • Техника на латерален (открит) синус лифт с използване на PRF като самостоятелен графтен материал, в комбинация с костни алографти или само костен алографт.

 • 13:00 – 14:00 Обедна почивка

  14:00 – 15:00 Практическа част

 • Демонстрация на венепункция на пациент и приготвяне на различни видове PRF
 • Използване на “PRF Box” за приготвяне на PRF мембрана, тапа и “sticky bone”
 • Демонстрация на пациент
  - хирургично планиране на пациент, претърпял процедура по презервация с PRF, с цел поставяне на импланти и повдигане на максиларния синус.
  - синус лифт (закрит или открит съгласно показанията при пациента)
  - поставяне на дентални ипланти в презервирана алвеола с PRF

 • 15:30 – 16:00 Дискусия

  Курсът е част от Втория научен конгрес на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив „Наука и практика – ръка за ръка ”.

  Такса участие: 300 лв.

  Начин на плащане:

  • По банков път

   Банка: УниКредит Булбанк - Пловдив
   IBAN: BG15UNCR75273154623400
   BIC: UNCRBGSF
   Медицински университет – Пловдив

  За информация и записване:

  Д-р Женя Маслинкова:
  тел: 032/ 60 20 34
  e-mail: fdm_kongres_2019@abv.bg

  Ани Енева:
  тел: 032/ 63 06 18
  мобилен: 0885/ 650 641
  e-mail: ssbplovdiv@abv.bg

  Място на провеждане:

  гр. Пловдив, бул. Христо Ботев №3
  Факултет по дентална медицина
  Демонстрация: Операционна на Катедра по орална хирургия.

  Онлайн регистрация: