Доклади & Изследвания

Клинично ръководство за Piezomed

Е-ръководство

Това ръководство съдържа подробности относно техническите и клинични принципи на пиезохирургията. Лекарите по дентална медицина и хирурзите описват подробно своя опит, предлагайки полезни съвети и предложения за рутинна клинична практика. Сценариите за лечение предлагат на новодошлите в областта общ поглед върху най-важните индикации. Дори опитни потребители ще намерят полезни предложения за повишаване на безопасността в ежедневната работа. Става ясно, че пиезохирургията трябва да бъде част от всяка съвременна дентална практика.

Свалете

Моля, влезте във Вашия профил, за да прочетете тази статия.

коментара