Пиезотехнологията отваря нови възможности в ендодонтията

Перфектно създадени системи за ортоградни и ретроградни индикации

Ендодонтията е наука за съхранение на зъбите. Лекарят по дентална медицина, който иска да предложи най-доброто лечение на пациентите винаги мисли много внимателно преди да препоръча поставяне на импланти. Независимо от това, ендодонтското лечение може да има своите предизвикателства, особено в случай на ревизия. Ултразвуковите инструменти за ортоградно и ретроградно лечение са много полезни за решаване на редица проблеми. На разположение са различни апарати с широк диапазон на мощността за приложение в тази област.

Ултразвукът, базиран на пиезоелектрически ефект е най-подходящ за ендодонтски приложения (1, 2). Накрайниците осцилират в точно определени, предимно аксиални движения с помощта на кристали. Хармонизираните дискове засилват осцилациите в по-голяма или по-малка степен. Те могат да се използват много ефективно за ортоградни и хирургични индикации в костта.

Ортоградно лечение с ултразвук

Сензитивността, доброто осветяване и фино настроените програми са важни за ортоградния ултразвук. Мощността, която се изисква е по-ниска от тази за хирургичните индикации и постепенно се увеличава от ниските стойности. Денталната лупа с 4x до 16x увеличение обикновено е достатъчна за всички стъпки с директен изглед. Ако директният изглед не е възможен, хирургичният микроскоп е най-доброто решение.

В допълнение към специализираните апарати, използваните пиезо апарати за пародонтално отстраняване на инфектирани тъкани са идеални за ултразвуково ортоградно лечение (като Tigon, Tigon+ или Pyon на W&H). Мощността може да бъде настройвана много фино и да се използват три различни програми за лечение (Tigon+). Двата модела Tigon включват 5x LED пръстен, интегриран в наконечника за максимално осветяване на хирургичното поле.

Ортоградно разнообразие в ендодонтията

Фигури 1 до 3 показват инструменти (вложки) от новия разширен сет на W&H за ортоградна ендодонтия.

Пиезо накрайник 4E
Фиг. 1: Пиезо накрайник 4E за Tigon/Tigon+/Pyon (W&H) се използва за атравматична препарация на пода на кавитета за откриване на всички коренови канали с вторично и третично формиране на дентин.
(Фиг. 1 - 3: д-р Нурай Ащиани, Бремен)

Сетът е разработен специално за посочените по-горе апарати и съдържа шест гладки и практични накрайници.

Той покрива всички общи индикации от разкриване на пода на камерата на пулпата (нов: 4E) (Фиг. 1) до латерална кондензация (2E).

Активирането с ултразвук значително повишава ефективността на изплакващите разтвори за ендодонтско почистване и дезинфекция (3).

Свободното осцилиране на накрайник 1E е специално разработено за тази цел (Фиг. 2).

Той е достатъчно гъвкав да се огъне в извити канали и по този начин прониква апикално по-навътре в сравнение с твърдите инструменти.

Пиезо накрайник 1E
Фиг. 2: Ултразвук-активираното изплакване значително подобрява ефекта от дезинфекцията и следователно самото лечение. Специалният пиезо накрайник 1E следва извивките на кривите канали.
Пиезо накрайник 3E
Фиг. 3: Накрайник 3E с фино диамантено покритие е подходящ за процедури като отстраняване на счупени инструменти от кореновия канал.

Голямо предимство на извитите пиезо накрайници е подобрената видимост в хирургичното поле, в сравнение с ротиращите инструменти. При ревизии, накрайниците се използват за отстраняване на канална заплънка, освобождавайки каналите (нов: 6E), за отстраняване на канални щифтове чрез вибрация (нов: 5E) и за отстраняване на счупени инструменти от кореновия канал (оптимизиран: 3E) (Фиг. 3).

Препарацията трябва да се извършва на сухо, без вода за иригация, за да се осигури добра видимост в обработваната зона и да се предотвратят смущения от отражения (1).

Ефективна, атравматична ендохирургия

Голяма част от лекарите по дентална медицина, които специализират в имплантологията са добре запознати с пиезохирургията.

Тази технология осигурява изключително ефективна препарация на костта, особено с най-съвременното поколение апарати като Piezomed на W&H. Снабден с 24W, той предлага значително по-голяма мощност от пиезоелектрическите апарати за ортоградна ендодонтия (максимална мощност на Tigon+: 10 W).

Д-р Нурай Ащиани
Фиг. 4: Успешните ендодонтски процедури изискват не само лупа за по-добра видимост и добро осветяване, но и модерна ултразвукова система (на снимката: д-р Нурай Ащиани).

Първа стъпка при употребата на пиезоелектрическа технология е бързата и насочена аблация на костта над дефекта (4, 5). Върховете на зъба могат да бъдат ефективно скосени и ретроградният кавитет може да бъде обработен с избор на извит или заоблен накрайник (6). Само един апарат е необходим за цялата процедура. Патентованата система за автоматично разпознаване на накрайника в Piezomed също повишава клиничната безопасност.


С високата ефективност на апарата, меката тъкан е защитена от движението на микро-осцилиращия инструмент (7, 8). В областта на ендохирургията, този фактор е от значение, например, при цистектомия, която изисква хистологично изследване (Фиг. 5 и 6). Управлението на стерилния разтвор в пиезохирургичния апарат също е много полезно предимство.

ретроградна ендодонтия
Аб. 5: Апаратът Piezomed и подходящият сет с инструменти са ефективна пиезохирургична система за ретроградна ендодонтия.
ретроградна ендодонтия
Аб. 6 Например, тя е много ефективна при костна аблация за цистектомия и защитава меката тъкан. (Снимки: Д-р Драгана Габрич, Университета в Загреб, Хърватия)

Ултразвукът, използващ предимно пиезоелектрическия принцип, се превърна в основен елемент в многобройните процедури по ендодонтия. Докато апаратите с по-ниска мощност и прилежащите инструменти са подходящи за ортоградни индикации (като новият ендо сет на W&H), пиезохирургичната система Piezomed предлага по-голяма ефективност и клинична безопасност при ретроградни ендохирургични процедури.

Практическо ориентиране за избор на система

Австрийската дентална компания W&H назначи опитни лекари по дентална медицина за консултанти при разработването на сета за ортоградна ендодонтия. Това са д-р Андреас Бартолс, директор на поликлиниката по ендодонтия в академията в Карлсруе и д-р Нурай Ащиани, лекар по дентална медицина, специализирал ендодонтия и орална хирургия в Бремен. С нейната вътрешна система за разработване и създаване на продукти, изградена в продължение на много години, W&H гарантира директното внедряване и приложение на ежедневните изисквания на лекаря по дентална медицина.

Препратки

  1. Hargreaves KM, Cohen S. Cohen's Pathways of the Pulp, Tenth Edition. St. Louis: Mosby, 2011.
  2. Plotino G, Pameijer CH, Grande NM, Somma F. Ultrasonics in endodontics: a review of the literature. Journal of endodontics 2007;33:81-95.
  3. van der Sluis L, Wu MK, Wesselink P. Comparison of 2 flushing methods used during passive ultrasonic irrigation of the root canal. Quintessence international (Berlin, Germany : 1985) 2009;40:875-879.
  4. Grötz KA, Schmidt BL. Piezo-Chirurgie iin der zahnärztlichen Chirurgie - Update 2011. Dtsch Zahnärztl Z 2011;66:432-439.
  5. Abella F, de Ribot J, Doria G, Duran-Sindreu F, Roig M. Applications of piezoelectric surgery in endodontic surgery: a literature review. Journal of endodontics 2014;40:325-332.
  6. De Paolis G, Vincenti V, Prencipe M, Milana V, Plotino G. Ultrasonics in endodontic surgery: a review of the literature. Annali di stomatologia 2010;1:6-10.
  7. Schlee M, Steigmann M, Bratu E, Garg AK. Piezosurgery: basics and possibilities. Implant dentistry 2006;15:334-340.
  8. Vercellotti T. Essentials in Piezosurgery: Clinical Advantages in Dentistry: Quintessence Publishing, 2009.