Print

Стандартен матричен принтер за архивиране на стерилизационните цикли

Стерилизационният процес се състои от няколко етапа – от почистването до транспортирането и съхранението на стерилния продукт. Архивирането на отчетите от стерилизационните цикли също е неделима част. Print осигурява проследимост на стерилизационните цикли.

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Преглед на системата