Seal²

Перфектно залепване само за 2 секунди

Трудно е да се поддържат стерилни условия. Това е състояние, което продължава докато абсолютно резистентна и херметически затворена система запазва стерилния обект от околната среда. Seal² осигурява всичко това, като осъществява стъпка на залепване с ширина 12 mm само за две секунди!

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Преглед на системата