Воден дестилатор

Дестилиране на чешмяна вода

Употребата на чиста, прясна вода е абсолютно задължителна за оптимален живот на вашия стерилизатор и всички ваши инструменти. Водният дестилатор произвежда 4 литра чиста вода от чешмяна вода. С това количество, използвано в стерилизаторите Lisa, където консумацията е оптимизирана и редуцирана до минимум, могат да бъдат изпълнени до 16 стерилизационни цикъла.

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Преглед на системата