Курсове

Приложение на PRF в денталната имлантология – презервация на алвеолата и синус лифт

Целта на настоящия теоретико-практически курс е да споделим нашия клиничен опит и да запознаем лекарите по дентална медицина с възможностите за използване на PRF в оралната имплантология и в частност за презервация на постекстракционни алвеоли и при процедури за повдигане пода на максиларния синус. Курсът ще предостави максимален обем от необходимите теоретични познания за биологичната същност, качествата и възможните клинични приложения на богатия на тромбоцити фибрин. Участниците ще могат да придобият практични умения за приготвяне на различни видове PRF и техниката за тяхното използване. Клинично ще се демонстрира поставянето на дентални импланти на пациент, претърпял предварително презервация на алвеолата с PRF. Практичната част на курса включва още демострация на поставяне на дентални импланти на пациент и извършване на синус лифт.

Прочетете повече