W&H сервиз

W&H сервиз

Сервизът, предлаган от W&H е перфектно допълнение към вашите W&H продукти. В допълнение към широк спектър от услуги, W&H също така предлага информация за всички аспекти на поддръжката, почистването, отстраняването на проблеми и обширна информация за продукти. W&H поддържа специализирана мрежа от услуги, така че да можем да ви предложим лична подкрепа винаги, когато се нуждаете от нея.

Предимства

  • Информация от източника
  • Download център
  • Високоспециализирани сервизни специалисти

W&H локация

Вашият сервизен партньор за Дилър/ Доставчик на W&H {{ selectedCountry.name }}

Вие търсите:

Моля, изберете категория продукти:

Няма W&H партьор за {{ selectedCountry.name }}. Вашите контакти са: