W&H България

W&H лого
W&H лого

Корените

Денталната работилница W&H е основана през 1890 г. от берлинските фини механици Weber и Hampel. С това предприятие, в което се създават първите прави и обратни наконечници с механично задвижване за зъболекари, те влизат като пионери в историята. През 1944 г. W&H се премества от Берлин (Германия) в Бюрмоос (Австрия), където през 1946 г. инж. Питър Малата е назначен от Съюзническите сили за управител. На 20 май 1958 г. Питър и Хилде Малата придобиват денталната работилница в Бюрмоос. Едно щастливо съвпадение: на същия ден е роден синът им Питър.

Днес групата на W&H, ръководена от 1996 г. от инж. Питър Малата младши, се смята за една от най-иновативните в денталния сектор, със своите дъщерни фирми, 3 производствени завода и много регионални представителства по целия свят и като семейна компания служи на хората за запазване и укрепване на денталното им здраве.

Марката W&H е позната на българския пазар още преди Втората световна война. Същински търговски отношения между W&H Dentalwerk Bürmoos и България датират още от 1946 г. Компанията подписва официален договор за представителство у нас през 1980 г. и е една от първите получили правото на фирмен сервиз към Министерството на здравеопазването. През 1995 г. е регистрирано смесено българо-австрийско дружество „ВЕ и ХА България” ООД.

От 01.02.2005 г. “ВЕ и ХА България “ ЕООД е вече дъщерна фирма и втора от бившия Източен блок, чийто едноличен собственик е W&H Dentalwerk Bürmoos, Австрия – пример за устойчивост и надеждност в дългогодишните търговски отношения между България и Австрия.

инж. Питър Малата-син
инж. Питър Малата-син
Настоящият президент на W&H

"В центъра на вниманието е човекът!"

Фамилните ценности, които инж. Питър Малата син - настоящият президент на W&H е наследил от своите родители и грижливо съхранява, отстоява и олицeтворява са свързани с хората и в името на човека. Такава е и фирмената визия. "В центъра на вниманието е човекът!": Произхождайки от немската фраза „Im Mittelpunkt steht der Mensch“, девизът "Хората са приоритет" днес символизира трансграничността на компанията W&H и едновременно представлява квинтесенция на основни ценности като: надеждност, компетентност, откритост и устойчивост.

EN ISO 9001 лого
EN ISO 9001 лого

EN ISO 9001 сертифициране

От 2008 г. „ВЕ и ХА България” EOOД е сертифицирана по EN ISO 9001 от международната компания Lloyd’s Register Quality Assurance. Екипът ни работи системно и отговорно, спазвайки регламентите на системата за управление на качеството и действащите наредби и закони. В допълнение, ние се ангажираме с екологосъобразно използване на ресурсите от всякакъв вид и третирането им по най-добър начин. Приемаме нашите отговорности като социално и етично ангажирана компания и подкрепяме избрани програми и организации.

Екипът на W&H България
Екипът на W&H България

Eкип от отлични специалисти

Във “ВЕ и ХА България” ЕООД работи екип от отлични специалисти, периодично обучавани в W&H Dentalwerk Bürmoos, който постоянно усъвършенства и хармонизира дейността си с изискванията на ЕС, следвайки мотото на W&H “ People have priority”, за да може “Техниката, създадена с култура” да намери своето подходящо приложение в България.

За нас клиентите са на първо място. Очакванията им за качество са наша движеща сила, както на качеството на нашите продукти, така и на качеството на нашите услуги. Всеки наш служител има свой принос за това и е от съществено значение за цялостното функциониране: в полза на нашите клиенти и техните пациенти – и по този начин в полза на цялата W&H Група. Защото, само ако работим компетентно и ефективно, можем да продължим да бъдем печеливши, комуникативни и устойчиви.

Успехът от официално изградената преди повече от 30 години търговска и сервизна структура определя „W&H България ЕООД” като надежден партнъор, с дългогодишен опит, отговарящ напълно на браншовите изисквания.

Нашите служители са двигателя на компанията. Служителите, които в постоянен диалог с нашите клиенти и партньори създават и реализират приложно-ориентирани решения, са с отлично образование и опит. Лична отговорност, работа в екип, доверие, уважение и лична свобода са основни принципи на нашата корпоративна култура.

За да достигне обслужване на клиента над познатите стандарти и да гарантира изключителна грижа за своите продукти, W&H Dentalwerk даде права за Technical Premium Service и на своята сервизна структура във „ВЕ и ХА България" ЕООД.

Обучени от производителя сервизни специалисти предлагат услуга или ремонт на W&H продукти, за да се осигури надеждна употреба за много дълго време. 100% прозрачност на разходите предотвратява неудобни изненади. И накрая: само използването на оригинални резервни части гарантира дълъг живот на инструментите, оптимален работен процес на всички части и безопасност за вас и вашите пациенти.

Нашите действия са насочени към благото на пациентите, като с марката W&H предоставяме най-добрите решения. Ние сме горди от това, че помагаме на пациентите и че имаме важен принос за тяхното дентално здраве.